วันที่ 29 เมษายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพมอบสิ่งของจำเป็นในช่วงโควิด-19 แก่ 6 ชุมชนใกล้เคียง

 

วันที่ 24 เมษายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รอ...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ มอบแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ และของที่ระลึกจากโครงการหาร์มสร้างสุข ให้แก่สำนักงานเขต...

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี ได้นำผลผลิตจากโครงการฯ ส่งตรวจหาสารเคมี โดยได้รับค...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมป้องกัน COVID-19 ในพื้นที่ชุมชนซอยสวนเงิน วันที่ 25 มีนาคม 2563

 

กิจกรรมนัดพบเครือข่ายมิตรภาพบำบัดรามาธิบดี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 

งานสร้างเสริมสุขภาพจัดกิจกรรม "เลือกกินอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

...
 

โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี แลกเปลี่ยนการทำสบู่ฟักข้าวและยาสระผมอัญชันร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์...

 

ชมรมรามาธิบดีอาวุโส ได้จัดกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา ครั้งที่ 1 ปี 2563 ให้ความรู้เรื่องการบริหารสมอง แ...

 

ชมรมรามาธิบอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจคณะฯ และร่วมทำกิจกรรม ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี อ.หนองเสือ คลอ...

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในนิทรรศการการส่งเสริมสุขภา...

 

กิจกรรมทำสบู่มะขามเปียก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543