ขอเชิญชวนลูกหลานบุคลากรรามาธิบดี และชุมชนแขวงทุ่งพญาไท อายุ 8-10 ปี เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น! Safety Hunter & ชราแลนด์ เรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายรอบตัว และ "ชราแลนด์ ดินแดนผู้สูงอายุ"