งาน รวมน้ำใจพญาไทสัมพันธ์ ประจำปี 2563

งาน รวมน้ำใจพญาไทสัมพันธ์ ประจำปี 2563 "
     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารุ้ลอามาน พญาไท คณะกรรมการชุมชน สุเหร่า เพชรบุรี 7 และชุมชนมุสลิมพญาไท จัดงาน รวมน้ำใจพญาไทสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมงาน และ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากประธานจัดงาน