งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ มอบอุปกรณ์อ่างล้างมือแบบพกพา จำนวน 1 ชุด ให้กับ ชุมชนสุเหร่าเพชรบุรี 7

งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ มอบอุปกรณ์อ่างล้างมือแบบพกพา จำนวน 1 ชุด ให้กับ ชุมชนสุเหร่าเพชรบุรี 7 "
     วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์โรงพยายาบาลรามาธิบดี โดยงานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ มอบอุปกรณ์อ่างล้างมือแบบพกพา จำนวน 1 ชุด ให้กับ ชุมชนสุเหร่าเพชรบุรี 7 โดยมี คุณศุภชัย แดงบุหงา ประธานชุมชน เป็นผู้รับมอบ ติดตั้งบริเวณมิสยิดดารุ้ลอะมาน โดยมีทีมวิศวกรรมบริการ ช่วยติดตั้ง พร้อมกันนี้ได้มอบแอลกอฮอล์เจล อีกจำนวนหนึ่ง ให้แก่ชุมชน