มอบจักรยานจำนวน 10 คัน แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จากโครงการ Walk Together

"มอบจักรยานจำนวน 10 คัน แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จากโครงการ Walk Together"
     วันที่ 23 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานสื่อสอารองค์กร นำทีมโดย รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ มอบจักรยานจำนวน 10 คัน จากโครงการ Walk Together และหนังสือนิทานเด็กจากศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท