ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมวันดินโลก

 

กิจกรรมวันดินโลก วันที่ 4 ธันวาคม 2563

 

งาน รวมน้ำใจพญาไทสัมพันธ์ ประจำปี 2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

 

ขอเชิญชวนลูกหลานบุคลากรรามาธิบดี และชุมชนแขวงทุ่งพญาไท อายุ 8-10 ปี เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเ...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ มอบอุปกรณ์อ่างล้างมือแบบพกพา จำนวน...

 

งานสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการสัมนาถอดบทเรียนการจัดอบรมออนไลน์ "หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกั...

 

วันที่ 23 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานสื่อสอารอ...

 

วันที่ 14 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ มอบปฏิทินเก่าที่ได้จากการรับบริจาค แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่...

 

ฟาร์มสร้างสุขได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 6 โรงเรียน และนักศึกษาแพทย์ช...

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพมอบปฏิทินเก่าที่ได้จากการรับบริจาค แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งป...

 

รับมอบผลิตภัณฑ์อ่างล้างมือพกพา (Portable Toilet) จำนวน 10 ชุด