งานสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการสัมนาถอดบทเรียนการจัดอบรมออนไลน์ "หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกั...

 

วันที่ 23 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์กีฬารามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงานสื่อสอารอ...

 

วันที่ 14 กันยายน 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ มอบปฏิทินเก่าที่ได้จากการรับบริจาค แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่...

 

ฟาร์มสร้างสุขได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 6 โรงเรียน และนักศึกษาแพทย์ช...

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพมอบปฏิทินเก่าที่ได้จากการรับบริจาค แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งป...

 

รับมอบผลิตภัณฑ์อ่างล้างมือพกพา (Portable Toilet) จำนวน 10 ชุด  

 

รับมอบสเปรย์ฉีดหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ขวด จากรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณบดี คณะเภสัชศาสต...

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ ศจย. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภ...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนซอยสวนเงิน นำทีมโดย รศ.ดร.นพ...

 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบ...

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพ นำทีมโดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ...

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ​...

Pages

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543