กิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day)

"กิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day) 4 มีนาคม 2564 "
      วันที่ 4 มีนาคม 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคอ้วน ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานอาทิเช่น แชร์ประสบการณ์ผู้ลดน้ำหนักได้จริง เสวนาการลดน้ำหนักในหลากหลายมิติ การออกกำลังกายที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมประเมินองค์ประกอบร่างกาย ให้ความรู้การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ประเมินสุขภาพตนเองพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ สาธิตการออกกำลังกาย ฯลฯ มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานดนตรี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 งานสร้างเสริมสุขภาพ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก (World Obesity Day) และขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้