งานสร้างเสริมสุขภาพจัดกิจกรรม "เลือกกินอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

...
 

โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี แลกเปลี่ยนการทำสบู่ฟักข้าวและยาสระผมอัญชันร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์...

 

ชมรมรามาธิบดีอาวุโส ได้จัดกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา ครั้งที่ 1 ปี 2563 ให้ความรู้เรื่องการบริหารสมอง แ...

 

ชมรมรามาธิบอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจคณะฯ และร่วมทำกิจกรรม ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี อ.หนองเสือ คลอ...

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในนิทรรศการการส่งเสริมสุขภา...

 

กิจกรรมทำสบู่มะขามเปียก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 

งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม "ยางยืด ยืดชีวิต" ให้ความรู้ สาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติการบริหาร...

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะครู นักเรียน ผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง ทำกิจกรรม...

 

 คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดทำโครงการ “10 วัน...

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจั...

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับฟาร์มสร้างสุขฯ รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม CSR จิต...