กิจกรรมวันมะเร็งโลก

"กิจกรรมวันมะเร็งโลก"
     วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 งานสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม วันมะเร็งโลก สำหรับบุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยให้ผู้เข้าร่วมตอบแบบทดสอบความรู้เรื่องโรคมะเร็ง พร้อมเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง รวมทั้งมอบของที่่ระลึกเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสบู่ฟักข้าวจากโครงการฟาร์มสร้างสุขฯ แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน