ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนซอยสวนเงิน มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และต้นกล้าสมุนไพร และถุงห่วงใย

"

ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนซอยสวนเงิน มอบเมล็ดพันธุ์ผัก และต้นกล้าสมุนไพร และถุงห่วงใย

"

     

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนซอยสวนเงิน พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และต้นกล้าสมุนไพร และถุงห่วงใย แก่ชุมชนซอยสวนเงิน พร้อมทั้งสอบถามสภาพปัญหาและให้กำลังใจคนในชุมชน