กิจกรรมทำสบู่มะขามเปียก

กิจกรรมทำสบู่มะขามเปียก
     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมทำสบู่มะขามเปียก ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ วิทยากรโดย เจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์เสริมพลังฯ ชั้น 1 อาคารบริหาร