ฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการฯ งาน ASEAN Healthy University Day

ฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการฯ งาน ASEAN Healthy University Day
     วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ฟาร์มสร้างสุขฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมทั้งแจกถุงผ้า ถอดบทเรียนฟาร์มสร้างสุขฯ ส้มอินทรีย์จากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และต้นกล้าจากฟาร์มสร้างสุขฯ ในนิทรรศการการส่งเสริมสุขภาพ งาน ASEAN Healthy University Day ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้สนใจเข้าชมบูธจำนวนมาก