เสริมพลังคลังปัญญา ครั้งที่ 1 ปี 2563

เสริมพลังคลังปัญญา ครั้งที่ 1 ปี 2563
     วันที่ 30 มกราคม 2563 ชมรมรามาธิบดีอาวุโส ได้จัดกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา ครั้งที่ 1 ปี 2563 ให้ความรู้เรื่องการบริหารสมอง และออกกำลังกายบริหารสมอง ณ ห้องประชุม 810 B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี