นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เรียนรู้ระบบอาหารสุขภาพ ณ ฟาร์มสร้างสุขฯ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เรียนรู้ระบบอาหารสุขภาพ ณ ฟาร์มสร้างสุขฯ
     วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 25 คน เข้าทำกิจกรรม ณ ฟาร์มสร้างสุขฯ นักศึกษาได้รับแนวคิดในการทำเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานด้านสุขภาพได้