ชมรมรามาธิบอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจคณะฯ และร่วมทำกิจกรรม ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

ชมรมรามาธิบอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจคณะฯ และร่วมทำกิจกรรม ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี
     วันที่ 16 มกราคม 2563 ชมรมรามาธิบอาวุโส เข้าเยี่ยมชมภารกิจคณะฯ และร่วมทำกิจกรรม ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี อ.หนองเสือ คลอง 13 จ.ปทุมธานี กล่าวต้อนรับโดยประธานคณะกรรมการฟาร์มฯ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร และให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ โดยคุณเล็ก รัตน์ปราณี มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ นำพืชผลการเกษตรมาจำหน่าย ซึ่งสมาชิกในชมรมฯให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สมาชิกเยี่ยมชมฟาร์มฯ โดยรอบด้วยรถราง ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.หนองสามวัง จากนั้นสมาชิกร่วมกันปลูกผักสลัด ซึ่งผลผลิตที่ได้จะถูกนำมาใช้ในกิจกรรมเครือข่ายมิตรภาพบำบัด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป ปิดท้ายด้วย ยืดสาย คลายเส้น สร้างความผ่อนคลาย ก่อนกลับ คณะฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน