งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม "ยางยืด ยืดชีวิต"

งานสร้างเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม "ยางยืด ยืดชีวิต"
     วันที่ 16 สิงหาคม 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม "ยางยืด ยืดชีวิต" ให้ความรู้ สาธิต พร้อมฝึกปฏิบัติการบริหารร่างกายด้วยยางยืด โดยวิทยากรจากศูนย์กีฬารามาธิบดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล