ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6

ตามที่โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหล...

 
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 (CEO48)

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 12.30 – 14.00 น. ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

 
CEO48 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 9.30-15.30 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 4...

 
แสดงความยินดีกับพล. อ. ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ พล. อ. ต.ทวีพง...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 (CEO48) เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 1 - 6 กันยายน 2562 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 โรงเรียนการบริหาร...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารงานโรงพยาบาล" รุ่นที่ 48 (CEO48) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 12.30-14.30น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่...

 
CEO48 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พยาธิวิทยารามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-11.30น.  ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่...

 
CEO48 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล...

 
ขยายเวลาการเปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 62

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10) ตั้งแต่วันที่...

 
CEO48 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 13.30 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที...

 
“โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสำหรับหัวหน้าภาควิชาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัด “โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศ...

 
“โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสำหรับหัวหน้าภาควิชาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัด “โครงการสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพ...