เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 63

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 2...

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 5 สิงหาคม 2563

อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการสร้างค่านิยมแล...

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 4 สิงหาคม 2563

คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของกลุ่มบริษัทแพคริม ให้เกียรติเป็นวิทย...

ทีมวิทยากรจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เป็นประธา...

ภาพบรรยากาศการการอบรมนอกสถานที่ของหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่49 (CEO49) วันที่ 3 สิงหาคม 2563

คุณจูลี่ เมย์ มิ่งเจริญ และ คุณพัลพงศ์ สุวรรณวาทิน ครูฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาช...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296