ภาพบรรยากาศการอบรม ณ PULLMAN BANGKOK KING POWER Hotel ของหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) วันที่ 9-10 กันยายน 2563

 
      อ.พฤหัส พหลกุลบุตร เลขาธิการมูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะข้ามป้อม) และ อ.ณัฐฬส วังวิญญู ผู้อำนวยการสถาบบันขวัญแผ่นดิน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Collaborative Leadership Communication Skills” ให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ณ ห้อง sigma ชั้น 6 โรงแรม PULLMAN BANGKOK KING POWER เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2563