ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 47 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

   

       โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 47 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน