ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 10 (CIO10)

ตามที่ โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหล...

 
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 BMS6 [Basic Management Skill]

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหาร...

 
BMS6 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 14.30 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นท...

 
เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7) ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 20 มี.ค. 2563

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7) ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 20 มี.ค....

 
โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นภดล ร่มโ...

 
ผู้เข้าอบรมหลักสูตร BMS6 เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อThe Proactive Leader: Leading to Success โดย PacRim Group

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ The Pr...

 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 6 (BMS6)

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ศ. พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณ...

 
บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้ารับฟังการบรรยายพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น. บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพ...

 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.บุญชัย...

 
Refreshment class CIO ข่าวดี...สำหรับศิษย์เก่า หลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" ทุกรุ่น ทุกท่าน สามารถกลับมาเรียนเพิ่มเติมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับศิษย์เก่า หลักสูตร “การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์” (CIO) ทุกรุ่น ทุกท่านสามารถกลับมาเรียนเพ...

 
บุคลากรโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาลเข้ารับฟังการบรรยายพร้อมศึกษาดูงานด้านการจัดอบรมของสถาบันพระปกเกล้า

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30-12.30 น.  ศ. พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหาร...

 
เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 63

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 2...