การสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 2

 

สำหรับแพทย์ผู้สมัครใน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 2

ต้องสมัครใน 2 ส่วน คือ
 

1. ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย    https://www.rcot.org/2021/ForDoctor/Training/a82837c498b5544049b002674df...
2. ภาควิชาโสต ศอ นาวิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ  https://www.tmc.or.th/Media/media-2022-09-15-10-16-16.pdf

สามารถสมัครได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in    (สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2566)

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.00 เป็นต้นไป