การสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

 

 

สำหรับผู้สมัครใน หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา  ปีการฝึกอบรม 2566

ต้องสมัครใน 2 ส่วน คือ
 

1. ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย   https://www.rcot.org/2021/ForDoctor/Training
2. ภาควิชาโสต ศอ นาวิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

 

 

 

คุณสมบัติ  https://www.tmc.or.th/Media/media-2022-09-15-10-16-16.pdf

สามารถสมัครได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in    (ระบบจะเปิดในวันที่ 1-31 ต.ค.2565)

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 - 10.00 น. โดยประมาณ

ผู้สมัครที่เลือกสัมภาษณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อันดับ 1 ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เข้าไลน์เพื่อติดตามข่าวสาร