ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์โรคจมูก ครั้งที่ 14  โดยมี Theme: “Rhinology for All 2022” ในวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2566

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์โรคจมูก ครั้งที่ 14  โดยมี Theme: “Rhinology for All 2022” ในวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2566
ณ  โรงแรม SIAM KEMPINSKI HOTEL BANGKOK กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้