ประชุมวิชาการศัลยศาสตร์รามาธิบดี ปี 2562 “ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาของ กระเพาะอาหาร ลำใส้ใหญ่ ทวารหนัก และเต้านม”