แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าอนุสาขาวิชาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ