ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข

 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศ...

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'"

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ ซึ่งได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'" 

 
ประกาศย้ายแผนกตรวจผู้ป่วยนอก

ย้ายแผนกตรวจผู้ป่วยนอกกลับไปยังอาคาร 4 ชั้น 2 และขอแจ้งงดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 57 (12.00...

 
รวมภาพงานประชุมวิชาการจิตเวช ครั้งที่ 2 : 2557

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผู้บรรยายทุกท่านที่ทำให้งานประชุมครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีครับ

...
 
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป รอบที่ 2

วันที่ 3 กพ. 57 ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ห้อง 8507 เวลา 9-12.00 น. 

 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รณชัยในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556...

 
ประชุมวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ครั้งที่ 2

Rama Psychiatry Update 2014 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 57 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลร...

 
แพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ รามาฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์

ในงานประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2555 ที่จัดเมื่อวันที่ 21-23 พ.ย. 55

 
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านซึ่งได้นำเสนองานวิจัยในประชุมวิชาการประจำปี

ในงานประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2555 ที่จัดเมื่อวันที่ 21-23 พ.ย. 55

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299