ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุเพลิงไหม้อัคคีภัยระดับกลาง และการเคลื่อนย้ายอพยพผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2566