สานสัมพันธ์ ครู-ศิษย์ 2566

ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ โรงแรมนาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี