พิธีรับมอบ ISO/IEC 17025:2005

 

พิธีมอบใบรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 
จาก นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีท่านคณบดี ศาสตราจารย์วินิจ พัวประดิษฐ์ เป็นผู้รับมอบ 
ซึ่งห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาที่ได้รับใบรับรองในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ , ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ , ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา
ในงานยังมีรองคณบดีและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับความสำเร็จในครั้งนี้