ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานรับใบรับรอง ISO/IEC 17025:2005