เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่2 ประจำปี 2566 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

 

 เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต ปีการศึกษา 2566  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://tmc.or.th/tcgme