เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่2 ประจำปี 2567 สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาพยาธิวิทยาคลินิก และ สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://tmc.or.th/tcgme