การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The 7th Joint Conference Ramathibodi - Hokkaido - Osaka University Joint Symposium

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง The 7th Joint Conference Ramathibodi - Hokkaido - Osaka University Joint Symposium

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด และ มหาวิทยาลัยโอซากา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง
The 7th Joint Conference Ramathibodi - Hokkaido - Osaka University Joint Symposium
รูปแบบ Online Conference ผ่านทางระบบ ZOOM

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 14.40 น.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ฟรีได้ที่
www.imcpcthailand.com