งานพบปะสังสรรค์ผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย ฮีโมฟีเลีย "ครอบครัวผู้ป่วย : ทุกคนมีส่วนร่วม"

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญร่วมงาน "วันรักษ์การได้ยินโลก" World Hearing Day 2020

3 มี.ค. 63 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงานวันนอนหลับโลก (Better Sleep, Better Life, Better Planet นอนหลับสนิท ชีวิตสุขสันต์ โลกพลันสดใส)

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
KIDNEY DISEASE FROM PREVENTION TO DETECTION คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรคไต WORLD KINDNEY DAY 2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม เวลา 07.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562 “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00-11:00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมเบาหวาน & การเสริมพลังเบาหวาน

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง"

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
คำแนะนำสำหรับประชาชน

สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 
ชัวร์หรือมั่วนิ่ม เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Q Space MC ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 
งานสังคมสงเคราะห์ แจ้งย้านสถานที่ให้บริการผู้ป่วย

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

Pages