ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เบญจะ เพชรคล้าย

 

 

ประวัติการศึกษา

 

- โรงเรียนกลาโหมอุทิศ (โรงเรียนเขมาภิรตาราม) สำเร็จชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำเร็จชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 8 (เป็น 1 ใน 50 คน)

- คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 66 สำเร็จแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)

- รับทุนฟุลไบรท์ไปศึกษาทางพยาธิวิทยา สำเร็จ Clinical Pathology Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, U.S.A.

 

ประวัติการรับราชการ

 

พ.ศ. 2504-2505 - แพทย์ประจำบ้านฝึกหัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2505-2512 - อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2507-2509 - Resident in Clinical Pathology Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, U.S.A.

พ.ศ. 2511-2519 - อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2519 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2522 - รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

พ.ศ. 2525-2540 - ศาสตราจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2540 - ศาสตราจารย์ระดับ 11 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2541 - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ตำแหน่งบริหาร

 

- หัวหน้าห้องปฏิบัติการอิมมูโนวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีบริการครบครันที่สุดและงานมากที่สุดในประเทศ

- หัวหน้าห้องปฏิบัติการคลินิคัลไมโครสโคปี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีบริการครบครันที่สุดและปริมาณงานมากที่สุดในประเทศ

- ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ำยาตรวจวิเคราะห์โรคระดับอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

- หัวหน้าโครงการศูนย์พยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- หัวหน้าโครงการศูนย์ผลิตอิมมูโนไดแอกโนสติก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

รางวัลในสาขาวิชาชีพ

 

- รางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ รางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2524 เรื่อง "การทดสอบมอร์ฟีนในปัสสาวะวิธี เอชไอ"

- รางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ รางวัลที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2525 เรื่อง "การทดสอบการตั้งครรภ์โดยใช้ปัสสาวะวิธีลาเทกซ์"

- IBM Prize for Technological Research and Development พ.ศ.2527 สำหรับ ศ.นพ.เบญจะ เพชรคล้าย และคณะวิจัยศูนย์ผลิตอิมมูโนไดแอกโนสติก

- ได้รับเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง ประจำปี 2540 ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

- ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 65 เรื่อง และนำไปอ้างอิงจำนวน 300 กว่าเรื่อง

- ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทาง Immunology องค์การอนามัยโลก

- WHO Temporary Advisor on The Development of Laboratory Facilities in Immunology National Laboratory, Teku, Nepal ระหว่าง 3-17 พฤศจิกายน 2529

- WHO Temporary Advisor on The Production of Immunodiagnostic Kits for Viral Hepatitis. Department of Medical Research. กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ระหว่าง 14-30 มีนาคม 2530

- WHO Temporary Advisor on The Preparation and Standardization of The Immunological Diagnostic Reagent, กรุงยากอน เมียนม่า ระหว่าง 25 ธันวาคม 2530 - 18 ตุลาคม 2531

- WHO Temporary Advisor on Inter-country Training Course on Generic Viral Hepatitis Reagent Preparation คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 13-18 ตุลาคม 2529

- WHO Temporary Advisor ในการประชุม A Meeting of Investigators on The Development of New Techniques for The Identification of Host Blood Meals in Arthropod Vectors, กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่าง 1-3 ตุลาคม 2528

- WHO Temporary Advisor เพื่อไปประเทศพม่า สอนการผลิตน้ำยาตรวจโรค Short Term Consultant in Immunology กำหนด 2 สัปดาห์หลัง ในเดือน มกราคม 2536 และ กุมภาพันธ์ 2536 

- ดูแลโครงการตรวจคนงานไปต่างประเทศ ในส่วนของการตรวจทางห้องปฏิบัติการโครงการศูนย์พยาธิวิทยาคลีนิค โครงการศูนย์ผลิตอิมมูโนไดแอกโนสติก และโครงการตรวจคนงานไปต่างประเทศ เป็นโครงการที่ประยุกต์บริการทางวิชาการ ทำรายได้สูงสุดในมหาวิทยาลัยมหิดล

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 

พ.ศ. 2533 - มหาวชิรมงกุฏ

พ.ศ. 2538 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก