ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร 

อบรมหัวข้อ "พินัยกรรมชีวิตลิขิตด้วยตนเอง"

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารบริหาร
 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร เวลา 13.00 - 15.00 น.

สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมไอแมค ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยากรผู้บรรยาย พว.ศิริพร เสมสาร

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยากรผู้บรรยาย พว.อินทิรา มหาวีรานนท์ 

บทสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวต่อการได้รับข้อมูลวางแผนดูแลล่วงหน้า จนนำมาสู่การตัดสินใจเลือกแผนการดูแลระยะท้าย (การทำ Living Will)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองร่วมกับงานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมประชาชน หัวข้อ "ยุติการรักษาได้ไหม? ถ้าไม่อยากไปต่อ" เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พบหมอรามาฯ ช่วง Rama Health Talk (ช่วงที่ 2) หอผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลรามาธิบดี และดนตรีบำบัดในผู้ป่วยแบบประคับประคอง คุณรวมพร ลออจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหอผู้ป่วยประคับประคอง สังกัดงานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คุณโตมา ขันธรูป และ คุณเนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบำบัด ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2562 #พบหมอรามาฯ #RamaHealthTalk

ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)