โครงการอบรมประชาชน ในหัวข้อเรื่อง "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตัวเอง"

ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล ร่วมกับ งานการพยาบาลจุกษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน ในหัวข้อเรื่อง "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตัวเอง" ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร เวลา 13.00 - 15.00 น. ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02-2012569 และ 02-2010489 ในวันและเวลาราชการ ด่วน! รับจำนวนจำกัด

หมายเหตุ สามารถติดตามข่าวสารของศูนย์รามาอภิบาลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/RPC.Rama/