โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายสำหรับผู้ช่วยพยาบาล

ปี 2559

รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559  ภาพการจัดอบรม >>> https://www.facebook.com/435143446535568/photos/?tab=album&album_id=1040...

รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ภาพการจัดอบรม >>> https://www.facebook.com/435143446535568/photos/?tab=album&album_id=1061...

รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ภาพการจัดอบรม >>> https://www.facebook.com/435143446535568/photos/?tab=album&album_id=1095...