การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

 

 

Credit : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)