โครงการเสียงธรรมสู่หอผู้ป่วย

โครงการนี้เกิดขึ้นจากที่มีญาติผู้ป่วยมาขออนุญาตพาผู้นำทางศาสนามาเยี่ยมเยียนและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้แก่ผู้ป่วย เพื่อปลูกปลอบให้ผู้ป่วยเกิดกำลังใจที่เข้มแข็งในการเผชิญกับภาวะการเจ็บป่วย หรือได้เตรียมพร้อมด้านจิตใจเพื่อเผชิญกับความตายที่กำลังจะมาเยือนในเวลาอันใกล้ ซึ่งส่วนใหญ่ผุ้ป่วยและญาติข้างเคียงเห็นก็จะขอเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นด้วย ผู้ป่วยข้างเตียงคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันดีใจมาก โชคดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและฟังเทศน์ในวันนี้ ถ้าทางโรงพยาบาลจัดให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกจะดีมาก” ดังนั้นทางคณะกรรมการ “การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง” ภาควิชาพยาบาลศาสตร์จึงดำริที่จะจัดโครงการขึ้นเพื่อพัฒนากิจกรรมการดูแลผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ

 

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.facebook.com/435143446535568/photos/?tab=album&album_id=4503...