โครงการอบรมประชาชน เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะสุดท้าย

โปสเตอร์การจัดอบรมประชาชน ปี 2557 >>> https://www.facebook.com/435143446535568/photos/?tab=album&album_id=7632...

โปสเตอร์การจัดอบรมประชาชน ปี 2558 >>> https://www.facebook.com/435143446535568/photos/?tab=album&album_id=7926...

โปสเตอร์การจัดอบรมประชาชน ปี 2559 >>> https://www.facebook.com/435143446535568/photos/?tab=album&album_id=9673...

โปสเตอร์การจัดอบรมประชาชน ปี 2560 >>> https://www.facebook.com/435143446535568/photos/?tab=album&album_id=1242...