ขอแจ้งยกเลิกอบรมหัวข้อ "พินัยกรรมชีวิตลิขิตด้วยตนเอง"

 
 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง ภายใต้สังกัดศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรมอบรมประชาชน ในหัวข้อ "พินัยกรรมชีวิตลิขิตด้วยตนเอง" วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารบริหาร