อบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หัวข้อ "ยุติการรักษาได้ไหม ถ้าไม่อยากไปต่อ"