โครงการอบรมประชาชน : พินัยกรรมชีวิต ลิขตด้วยตนเอง

โครงการอบรมประชาชน : พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง

 

โครงการอบรมประชาชนหัวข้อ"พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง" วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น.ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยากรผู้บรรยาย พว.ศิริพร เสมสาร