โครงการอบรม “หลักสูตรผู้บริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบริหารอนามัยรุ่นที่ 2”

 
     ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง ภายใต้สังกัดกลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร ในโครงการอบรม “หลักสูตรผู้บริหารเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบริหารอนามัยรุ่นที่ 2” โดยมี รศ. พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ กล่าวเปิดการอบรมและให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. นพ. กิติพล นาควิโรจน์ รองประธานคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งในโอกาสนี้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมรับฟังดนตรีจาก อาจารย์เนตรชนก สิงห์เห นักดนตรีบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว อีกด้วย
     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุญชอบ พงษ์พาณิชย์ อาคาร 4 ชั้น 2