โครงการอบรมประชาชน : ยุติการรักษาได้ไหม?...ถ้าไม่อยากไปต่อ

โครงการอบรมประชาชน : ยุติการรักษาได้ไหม?...ถ้าไม่อยากไปต่อ

 

โครงการอบรมประชาชน หัวข้อ “ยุติการรักษาได้ไหม? ถ้าไม่อยากไปต่อ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยากรผู้บรรยาย พว.อินทิรา มหาวีรานนท์