การศึกษาและวิจัย
 
 
 

Research Fields

 
 
 
 

Career Opportunities

 
 
→ University Lecturer
→ R&D Company
→ Research Scientist
→ Product Specialist
→ Government Institutes
 

ข่าวสาร/ภาพกิจกรรม

 
 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายอัฐพล เข็มทอง นักศึกษาปริญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์(ภาคพิเศษ)

"ผลของการรับประทานอาหารแคลอรี่ต่ำมากในช่วงก่อนผ่าตัดที่มีต่อการสะสมไขมันในตับ การเกิดพังผืดในตับแลผลข้างเคียงในช่วงของการผ่าตัดลดความอ้วน"