ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. (66) 0-2201-2625, 0-2201-1483
โทรสาร (66) 0-2201-2625
เว็บไซต์ : https://www.rama.mahidol.ac.th/nutrition

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. (66) 0-2800-2380 ต่อ 420
โทรสาร. (66) 0-2441-9344
เว็บไซต์ : https://inmu2.mahidol.ac.th/th