ศึกษาดูงาน การสร้างสื่อ E-learning ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 130.30-15.30 น.

 
ประชุมหลักสูตรปี 4

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี

 
พิธีทำบุญตักบาตร 2558

พิธีทำบุญตักบาตร แก่ คณะพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2558 วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2557 คณะแ...